สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษา : สร้างเครื่องบินกัน

อย่างน้อยเรียนรู้ว่าโครงสร้างของเครื่องบินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง..แล้วน้องโตๆต่อยอดนะว่าจะทำให้บินได้อย่างไร–ท้าทาย

Read More »

สะเต็มศึกษา : รถแข่งหนังสะติ๊ก

เตรียมหลอดดูดน้ำ2หลอด ฝาขวดพลาสติก2ขนาดๆละ2ฝา ไม้เสียบลูกชิ้น2อันและหนังสะติ๊ก..ก็ทำรถแข่งเร็วปรื้ดๆได้ อ๊ะๆ แล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมเป็นแนวการดำเนินการด้วย>>>

Read More »

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

สะเต็มศึกษา..จัดกิจกรรมจากสิ่งรอบตัว มาดูตัวอย่างนี้กัน น้องๆจะสร้างอะไรได้บ้าง

Read More »