สะเต็มศึกษา : สร้างเครื่องบินกัน

อย่างน้อยเรียนรู้ว่าโครงสร้างของเครื่องบินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง..แล้วน้องโตๆต่อยอดนะว่าจะทำให้บินได้อย่างไร–ท้าทาย

วางแผนทำโครงงานสะเต็มศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนตามใบกิจกรรมต่อไปนี้

ที่มาhttp://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/

หะ3-1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

หะ3

ที่มาของภาพ http://wonderfuldiy.com/wonderful-diy-toilet-roll-airplanes/

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

 

คลิกทีนี่ดูข้อมูลสื่อคณิต-วิทย์-สาระอื่นๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง