Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง

Easy Critical Reading

นำเสนอกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลย

ขนาดรูปเล่ม A4 ปกพิมพ์4สี เนื้อใน4สี14หน้า 1สี(ดำ)70หน้า รวม84หน้า

ราคา หนังสือเล่มละ 195.- (หรือ รับหนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ด ชุดละ390.-)

สอบถาม/สั่งซื้อ3ช่องทางนี้👉
2. #ไลน์ : khunnai.benyapha
3. #สั่งผ่าน ร้านค้าที่จว.ของท่าน
  

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง Related