เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น

 

✅การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหว พัฒนาร่างกาย สมอง การสื่อสาร คุณธรรม ที่บูรณาการกับข้อความรู้ตามวัย ด้วยเกมและกิจกรรมการเล่น

✅หนังสือเล่มละ 175.- (หรือ รับหนังสือ+ไฟล์เวิร์ดชุดละ295.-)
✅ขนาด/รูปเล่ม A4 ปกพิมพ์4สี เนื้อใน1สีจำนวน94หน้า

หนังสือขายดี

คลิกดูตย. คิดโครงงานเด็กเล็ก โครงงานสะเต็มศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

   

สอบถาม/สั่งซื้อได้3ช่องทางนี้?
1. #ส่งข้อความ เพจ https://www.facebook.com/benpublish
2. #ไลน์ LINE ID : khunnai.benyapha
3. #สั่งผ่าน ร้านค้าที่จว.ของท่าน
.

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

20โครงงาน ช่วยครูจัดประสบการณ์ PBL (Project-Based Learning) ช่วยน้องให้ได้ฝึกคิดและลงมือทำ