โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ขั้นตอนกิจกรรมบูรณาการ STEAM ที่เรียนรู้ผ่านโครงงาน

ตัวอย่างรายงานทำโครงงาน+กิจกรรมบูรณาการ+ขั้นตอนทำชิ้นงาน

จากหนังสือ โครงงาน STEAM

(บางหน้า)

 

  

ตัวอย่างชิ้นงานบั้นปลายจากเล่ม โครงงาน STEAM

ขนาดและรูปเล่ม A4 กระดาษปอนด์100แกรม หน้าสี่สี22หน้า หน้าสีเดียว-ดำ92หน้า รวมเป็น 114 หน้า

ราคาเล่มละ 245.-

สอบถาม/สั่งซื้อ ได้3ช่องทางนี้?
2. #ไลน์ LINE ID : khunnai.benyapha
3. #สั่งผ่าน ร้านค้าจว.ของท่าน

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น