วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก ปัญหาขยะที่สร้างมลพิษ นับวันแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาชนะใส่อาหารซี่งทำมาจากพลาสติก เพื่อลดปัญหานี้ จึงควรงดใช้ และหันมาใช้ภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งย่อยสลายได้ง่าย เช่น ใบไม้

ใบมะพร้าว เป็นหนึ่งในวัสดุธรรมชาติที่นำมาผลิตเป็นภาชนะได้หลากหลาย ลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกอยู่ตามส่วนของลำต้น ประกอบด้วยก้านทาง ( rechis ) มีขนาดใหญ่และยาว และมีใบย่อย ( leaflet ) บนก้านทางประมาณ 200 – 250 ใบ ลักษณะใบเหนียว และมีรูปร่างที่นำมาถักสานได้ง่าย ข้อมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7

มาดูวิธีสานภาชนะ ตะกร้าหรือชามจากใบมะพร้าวกัน

ที่มาของวีดิทัศน์ https://youtu.be/zjAp8Udok3Y

ที่มาของภาพ  https://www.pinterest.com/pin/504895808229594543/

แนะนำ กิจกรรมสร้างเสริมสรรถนะผู้เรียนผ่านโครงงาน คลิกดูรายการ http://www.benpublishing.net/2020/01/14/all-projects/

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

20โครงงาน ช่วยครูจัดประสบการณ์ PBL (Project-Based Learning) ช่วยน้องให้ได้ฝึกคิดและลงมือทำ