คิดโครงงานสังคมศึกษา

จุดประกายความคิดให้น้องๆจากโครงงานง่ายๆมีรายงานครบกระบวนการฯ

คิดโครงงานสังคมศึกษา

ผู้เขียน : ปราชญ์ รัตนานันท์

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 86 หน้า

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานสังคมศึกษา ประถม-มัธยม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร จากการได้ลงมือปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบกระบวนการ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลงานดำเนินการ

ราคา : หนังสือเล่มละ 175 .- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ 295.-)

การสั่งซื้อ :

?สอบถาม/สั่งซื้อ ได้4ช่องทางนี้?
2. #ไลน์ LINE ID : khunnai.benyapha
3. #โทร 08-1647-7076
4. #สั่งผ่าน ร้านค้าจว.ของท่าน

สารบัญ

ตัวอย่างเนื้อหา

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น