คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

คัดสรร 66 รายงานครบกระบวนการทำโครงงานวิทย์ ประถม-มัธยม

ผู้เขียน : ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน110 หน้า( ขาวดำ)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 66 โครงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อจุดประกายความคิดให้ผู้เรียน สามารถคิดและลงมือปฏิบัติผ่านโครงงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อไป

ราคา : หนังสือเล่มละ 220.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ375.-)

การสั่งซื้อ : ได้4ช่องทางนี้?

1. #ส่งข้อความ เพจ https://www.facebook.com/benpublish

2. #ไลน์ LINE ID : khunnai.benyapha
3. #โทร 08-1647-7076
4. #สั่งผ่าน ร้านค้าที่จว.ของท่าน

สารบัญ

ตัวอย่างเนื้อหา

 

 

คลิก ที่นี่ ดูรายการสื่อเสริมการเรียนวิทย์เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 2021-2022

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น