Home | สื่อหนังสือและซีดีของฺBEN | กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ | สื่อเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

สื่อเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-6477076

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิก คิดโครงงานวิทยาศาสตร์  272แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิก สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิก กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

การบริหารโรงเรียนและบริหารตนเอง

นำเสนอนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยกลยุทธ์ที่เป็นผลงานระดับ Best Practices และบนฐานการวิจัยครอบคลุมด้านการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนา การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียน และระบบธุรการ Related