สื่อเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหา  โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์Thinking Map   ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์

โครงงานสะเต็มศึกษา

นำเสนอรายงาน+ขั้นตอนการบูรณาการ+ขั้นตอนทำชิ้นงาน

ราคา หนังสือเล่มละ245.- (หนังสือ+ไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-)

ขนาดและรูปเล่ม A4 ปก4สี เนื้อใน4สีจำนวน4หน้า 1สี(ดำ)จำนวน 88 หน้า รวม 92 หน้า

 

โครงงาน STEAM 

นำเสนอ รายงาน+กิจกรรมบูรณาการ+ขั้นตอนทำชิ้นงาน

หนังสือเล่มละ 245.-

ขนาดและรูปเล่ม A4 กระดาษปอนด์100แกรม หน้าสี่สี22หน้า หน้าสีเดียว-ดำ92หน้า รวมเป็น 114 หน้า

สอบถาม/สั่งซื้อ ได้3ช่องทางนี้?
2. #ไลน์ LINE ID : khunnai.benyapha
3. #สั่งผ่าน ร้านค้าจว.ของท่าน
คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตร 2566-67

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น