Home | BEN Books n CDs | กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา | สื่อเสริมหลักสูตรสังคมศึกษา..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

สื่อเสริมหลักสูตรสังคมศึกษา..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-6477076

คลิก ที่นี่ ดูตัวอย่างเนื้อหาโครงงานสังคมศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูตัวอย่างเนื้อหาเกมสนุกคิดรอบรู้77จังหวัด

คลิก ที่นี่ ดูตย.เนื้อหาโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

   

คลิก ที่นี่ ดูตัวอย่างวิจัยฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

คิดโครงงานสังคมศึกษา

จุดประกายความคิดให้น้องๆจากโครงงานง่ายๆมีรายงานครบกระบวนการฯ Related