Home | BEN Books n CDs | กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ | เกมคณิตศาสตร์ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์

เกมคณิตศาสตร์ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตฯ..สนุกและท้าทายด้วยเกมการอ่านคิดวิเคราะห์และแก้ป้ญหา..มาดูตัวอย่างกิจกรรมเด่นๆ

เกมคณิตศาสตร์ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์

10882386_1011013102248211_5875952543643235424_n

ผู้เขียน : ดร.สิริพร กุลวงศ์

รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน86 หน้า(สีเดียวขาวดำ)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอเกมคณิตศาสตร์ผ่าน Thinking Tools แบบแผนภาพหรือ Graphic Organizers กิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อเรียนรู้เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์จากตัวชี้วัดประถมและ มัธยมต้นไปพร้อมๆการฝึกทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เริ่มต้นด้วยเกม Warm up เพื่อทดสอบพื้นฐานและการเกริ่นนำ ก่อนเข้าสู่กิจกรรมที่ออกแบบเป็นเกมท้าทายถึง 67 เกม..มีเฉลยโดยละเอียด

ราคา :160.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการคู่มือเกมโครงงานและรายงานวิจัยคณิตศาสตร์

1

10885251_1011013088914879_1344416691320033884_n 2 3 4

คลิกที่นี่อัพเดตสื่อเกม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนคณฺิตศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานสะเต็มศึกษา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ละเอียด มีกิจกรรมนำสู่โครงงาน ตัวอย่างใบงาน ใบความรู้ แนวการประเมินผลงาน มาดูกัน>> Related