Home | สื่อการสอนอื่นๆ | กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.3

จุใจด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้วิทย์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯพร้อมใบงาน ใบกิจกรรม โครงงานและแบบทดสอบหลังเรียน

 

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.3

13649510_1077433382336112_2007581898_n

 

 

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน100หน้า(สีเดียวขาวดำ)

สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่3

เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป โดยมีใบงาน ใบกิจกรรมตลอดทุกบท และเนื้อหาสาระฯอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ2551 พร้อมตัวอย่างแบบทดสอบ

ราคา :120.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือและสื่อเสริมทักษะกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สารบัญและตัวอย่างเนื้อหา

 

1

4

5

13664822_1077431712336279_668424541_n

6

7

13616277_1077431699002947_265072228_o

ดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

สร้างฮ.ด้วยกล่องไม้ขีดไฟ

ฮ.ของเล่น จะทำให้บินได้หรือไม่ มาลุ้นกัน Related