โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

20โครงงานที่ช่วยครูจัดประสบการณ์ฝึกน้องคิดและลงมือทำ

นำเสนอรายงานทำโครงงานครบกระบวนการ พร้อมใบงาน/ใบกิจกรรม ขั้นตอนทำชิ้นงาน/ทดลอง บันทึกการทดลอง และสรุปผลฯ

สารบัญเล่ม รวม 20 โครงงาน

ตัวอย่างรายงานทำโครงงาน

   

สอบถาม/สั่งซื้อ3ช่องทางนี้?
2. #ไลน์ : khunnai.benyapha
3. #สั่งผ่าน ร้านค้าจว.ของท่าน