สะเต็มศึกษา : รถแข่งหนังสะติ๊ก

เตรียมหลอดดูดน้ำ2หลอด ฝาขวดพลาสติก2ขนาดๆละ2ฝา ไม้เสียบลูกชิ้น2อันและหนังสะติ๊ก..ก็ทำรถแข่งเร็วปรื้ดๆได้ อ๊ะๆ แล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมเป็นแนวการดำเนินการด้วย>>>

Rubber-band-car-feature-image1

ที่มาของภาพ : http://rubber-band-car-straws

ทำใบกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ตัวอย่างเช่น

wksheets

ที่มาของภาพ : http://Rachel Lynette@Minds in Bloom

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

rubber-band-car-supplies

rubber-band-car-straws

rubber-band-car-frame

rubber-band-car-peg-axle

rubber-band-car-rubber-band

rubber-band-car-attached-wheels

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อวิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง