วิธีสานกระเป๋าจากกระดาษนิตยสาร

ฉลาดคิดรีไซเคิล งานง่ายๆ..ได้ของไว้ใช้ มาลงมือกันเลย

basket1-1

ที่มาของภาพ : http://longerwinfashion.blogspot.com

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

basket1-2

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อโครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง