สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอยด้วยไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันกัน

คำถามท้าทายวันนี้> มีไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันอยู่จะสร้างหอคอยได้อย่างไร?

มาลองทำดู

ที่มาของภาพ : http://www.teachersareterrific.com/2014/04/whats-going-on-in-lab_23.html

ตัวอย่างใบกิจกรรม

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม-แบบฝึก-โครงงาน-แบบทดสอบ-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง