สะเต็มศึกษา : เทศกาลคริสต์มาส

มาบูรณาการเทศกาลที่ใกล้จะมาถึง ..มีตัวอย่างพร้อมใบกิจกรรม>

สะเต็มศึกษา : เทศกาลคริสต์มาส

christ

ที่มาของภาพ : http://littlebinsforlittlehands.com/christmas-stem-ideas-kids/

christ1

christ2

ตัวอย่างใบกิจกรรม

จาก หนังสือโครงงานสะเต็มศึกษา http://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง