สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

มาดูไอเดียนี้กันเลย

สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-rectangle-1-300x278

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-starting-768x560

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-buildingup-768x682

??‍♀️ที่มาของภาพ : http://jdaniel4smom.com/2016/08/stem-activities-for-kids-with-pencils.html

??‍♀️อัปเดตคู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้- แบบฝึก-เกมฝึกคิด-ใบงานและแบบทดสอบ-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน > http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/ โทร.08-1647-7076 และ Line ID : khunnai.benyapha

??‍♀️แนะนำ โครงงานสะเต็มศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง