Home | Tag Archives: สะเต็มศึกษา (page 2)

Tag Archives: สะเต็มศึกษา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

สะเต็มศึกษา..จัดกิจกรรมจากสิ่งรอบตัว มาดูตัวอย่างนี้กัน น้องๆจะสร้างอะไรได้บ้าง

Read More »

ตย.กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา : สร้างหอคอยด้วยถ้วยพลาสติก

เตรียมวัสดุที่หาไม่ยาก ถ้วยน้ำพลาสติกขนาดใหญ๋และเล็ก กระดาษทำการฝีมือ กรรไกร และใบกิจกรรม

Read More »

รายการหนังสือและไฟล์ของ BEN 2022

สื่อเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ21 : หนังสือการบริหารโรงเรียน คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

Read More »