สะเต็มศึกษา:มาสร้างจรวดกัน

แกนกระดาษชำระมีมากมาย–อย่าทิ้ง จัดมาๆๆ ทำจรวดกัน

วัสดุอุปกรณ์ แกนกระดาษชำระ6-8อัน กรรไกร ที่เจาะรูกระดาษ กาว สีโปสเตอร์ และนักอวกาศ(หุ่น)

วิธีทำ

ที่มาของภาพ : http://www.lizon.org/2013/03/blog-post.html

ตัวอย่างกระบวนการสะเต็มศึกษาจาก โครงงานสะเต็มศึกษา

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อ-กิจกรรม-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง