Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (page 5)

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

“10พฤติกรรมลูก” บ่งชี้ความเป็นอัจฉริยะ

คุณรู้หรือไม่ว่า…ลูกคุณแตกต่าง?  เขาอาจจะเป็นอัจฉริยะนะ ลองมาสังเกตแววดังนี้

Read More »

สะเต็มศึกษา : รถแข่งหนังสะติ๊ก

เตรียมหลอดดูดน้ำ2หลอด ฝาขวดพลาสติก2ขนาดๆละ2ฝา ไม้เสียบลูกชิ้น2อันและหนังสะติ๊ก..ก็ทำรถแข่งเร็วปรื้ดๆได้ อ๊ะๆ แล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมเป็นแนวการดำเนินการด้วย>>>

Read More »

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

สะเต็มศึกษา..จัดกิจกรรมจากสิ่งรอบตัว มาดูตัวอย่างนี้กัน น้องๆจะสร้างอะไรได้บ้าง

Read More »