Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (page 4)

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

สะเต็มศึกษา : เมืองผึ้ง (Bee City)

เมื่อสถาปนิกน้อยออกแบบสิ่งก่อสร้างและการตกแต่งโดยสังเกตและได้แนวคิดจากธรรมชาติรอบตัวคือ รังหรือรวงผึ้ง–กลายมาเป็นเมืองผึ้งได้อย่างไรกัน!!!!

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาสร้างสวนสัตว์กัน

นี่ไง..ของเล่น-วัสดุไม่ใช้แล้ว-วัสดุธรรมชาติรอบตัว นำมาเล่น-คิดสร้างสรรค์-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้สนุกไปเลย!!

Read More »

100ways to say good

มาเพิ่มพูนคำศัพท์กัน คำว่าgood แบ่งได้เป็น3ระดับของความหมายว่าดี และแบ่งอีกทีได้ตั้ง100คำมาดูตัวอย่างการใช้แต่ละคำกัน

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอยด้วยไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันกัน

คำถามท้าทายวันนี้> มีไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันอยู่จะสร้างหอคอยได้อย่างไร?

Read More »

สะเต็มศึกษา : สร้างเครื่องบินกัน

อย่างน้อยเรียนรู้ว่าโครงสร้างของเครื่องบินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง..แล้วน้องโตๆต่อยอดนะว่าจะทำให้บินได้อย่างไร–ท้าทาย

Read More »