สะเต็มศึกษา:มาสร้างสวนสัตว์กัน

นี่ไง..ของเล่น-วัสดุไม่ใช้แล้ว-วัสดุธรรมชาติรอบตัว นำมาเล่น-คิดสร้างสรรค์-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้สนุกไปเลย!!

ที่มาของภาพ : http://www.athomewithsweett.com/we-built-a-play-zoo/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ตัวอย่างใบกิจกรรม-กระบวนการสะเต็มศึกษา

 

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

 

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูข้อมูลสื่อเสริมการเรียนรู้-กิจกรรม-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง