สะเต็มศึกษา:มาสร้างเฮลิคอปเตอร์กัน

นำมาบูรณาการกับการเล่น — สนุก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://youtu.be/VzudVzZE7LE

แนะนำหนังสือออกใหม่!! โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูข้อมูลสื่อเสริมกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง