โครงงานคณิตศาสตร์:เมืองในฝัน

มาดูตัวอย่างคิดทำโครงงานคิดได้ใหญ่โต..ขนาดนี้เลยทีเดียว มาดูว่าเพื่อนๆเขาทำกันอย่างไร

 

มาดูกระบวนการกัน

ออกแบบ แล้วทำแบบสำเร็จ

 

ที่มาของภาพและข้อมูล  http://digitaldivideandconquer.blogspot.com/2014/07/i-love-projects-geometrocity-city-made.html

แนะนำหนังสืออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

โครงงานคณิตศาสตร์

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ดูสื่อแยกตามกลุ่มฯสาระการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง