Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (page 5)

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

สะเต็มศึกษา..จัดกิจกรรมจากสิ่งรอบตัว มาดูตัวอย่างนี้กัน น้องๆจะสร้างอะไรได้บ้าง

Read More »

วิธีทำสื่อพับ foldables

สื่อพับ (foldables) เป็นสื่อที่ใช้นำเสนอเนื้อหาที่ได้เรียนรู้นำมาสรุปเป็นใจความสำคัญที่มีทั้งข้อความ ภาพและวัสดุอื่นๆ สามารถทำได้ง่ายและวัสดุที่ใช้เป็นกระดาษที่หาง่าย เด็กๆได้ลงมือคิดวางแผนและประดิษฐ์ที่จะช่วยให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับทั้งยังทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและจดจำได้ดี-คงทน #Nancy Frey, Ph.D. San Diego State University

Read More »

ตย.กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา : สร้างหอคอยด้วยถ้วยพลาสติก

เตรียมวัสดุที่หาไม่ยาก ถ้วยน้ำพลาสติกขนาดใหญ๋และเล็ก กระดาษทำการฝีมือ กรรไกร และใบกิจกรรม

Read More »