Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

สะเต็มศึกษา : มาทำรถแล่นได้กัน

กล่องนมกับฝาขวดพลาสติกนั่นไง — จัดมาเลย มาประดิษฐ์รถยนต์แล่นได้กัน

Read More »

วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

อ่านเพื่อให้จำ แล้วหวังจะสอบได้คะแนนดี–ผิดไปแล้วจร้า #มาดูเทคนิคดีๆต่อไปนี้สิ

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยไม้จิ้มฟันกับMarshmallowกัน

องค์ประกอบหลักของอาคาร มีเสา คาน ฐานรากและหลังคา–จะออกแบบและสร้างกันได้ไม๊–มาดูๆ

Read More »

ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการ1

Math about me –มาดูเอกสารประกอบการเรียนและโครงงานที่บูรณาการคณิต-อังกฤษในเรื่องใกล้ตัวที่สุด

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอย3

มีไม้ไอศกรีมสี ไม้หนีบผ้าและคลิปหนีบกระดาษอยู่–จะสร้างเป็นหอคอยได้อย่างไร? #มาดูกัน

Read More »

เกมช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สนุกสนาน

การใช้สื่อเกมที่จัดให้มีคำถามที่ดึงความรู้ในตัวผู้เรียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด เป็นวิธีสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี #วิธีสอนแบบโสเครตีส (Socratic Method)เรื่องการใช้คำถาม

Read More »