เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

Bubble Map เป็นแผนที่ความคิด(Thinking Map)ที่ใช้อธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆ/ข้อความ โดยเขียนบอกลักษณะต่างๆลงในวงกลมล้อมรอบ

ตัวอย่างที่1 ภาพจาก ซีดีแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.4-6 

ตัวอย่างที่2 ภาพจากหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.2

ตัวอย่างที่3 ภาพจากหนังสือ เกมคณิตศาสตร์ Thinking Map Thinking Math

ตัวอย่างที่4 ภาพจากหนังสือ เกมนิทานสระพาสนุก

แนะนำ หนังสือและซีดีเสริมการเรียนรู้ประถม-มัธยมปี2562

ผลงานจากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง