สถาปัตยกรรมจำลองรังผึ้ง

มาบูรณาการแบบสะเต็มศึกษากันเลย 

น้องๆคิดจินตนาการแล้วคิดออกแบบอย่างเป็นระบบตาม ใบกิจกรรม นี้

แล้วนำเศษกระดาษสีหลายขนาด มาวาดแล้วออกแบบจำลองอาคาร-สิ่งก่อสร้างรูปรังผึ้งกัน ตัวอย่าง>>

วิธีทำ

ที่มาของภาพ http://krokotak.com/2016/05/beehive/

แนะนำหนังสือขายดีครงงานสะเต็มศึกษา

แนะนำหนังสือขายดี โครงงานแยกกลุ่มสาระฯ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานสะเต็มศึกษา จากแกนกระดาษชำระ

มาดู7แบบกับไอเดียบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยแกนกระดาษชำระ Related