ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า .. น้องๆวัยเรียนสามารถนำมาบูรณาการเพื่อฝึกคิดฝึกปฏิบัติ ถึงขั้นประดิษฐ์ผลงานได้ เป็นเรื่องที่ควรจัดทำเร่งด่วน

การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ช่วยลดขยะ โดยนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์ ผ่านการคิด วางแผนและประดิษฐ์ของน้องๆอาจเป็นมูลค่าที่เพิ่มเติมมากมายมหาศาล มาดูตัวอย่างการทำ โครงงานของน้องๆ เพื่อจุดประกายความคิค จากหนังสือคุณภาพ 7 เล่ม ที่เป็นหนังสือขายดีต่อเนื่อง ดังนี้

#คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและตัวอย่างเนื้อหา

1. โครงงาน STEAM **ออกใหม่ (ประถม-มัธยม) นำเสนอรายงานทำโครงงาน พร้อมกิจกรรมบูรณาการวิทย์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษาและคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการทำชิ้นงานบั้นปลาย จำนวน 20 โครงงาน ขนาดและรูปเล่ม A4 กระดาษปอนด์100แกรม หน้าสี่สี22หน้า หน้าสีเดียว-ดำ92หน้า รวมเป็น 114 หน้า (หนังสือราคาเล่มละ 245.-)

2. โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ประถม-มัธยม) บูรณาการได้หลากหลายสาระฯ นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงานและขั้นตอนประดิษฐ์18 โครงงาน 90 หน้า หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-)

3. โครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) บูรณาการ STEM  นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงาน ตัวอย่างใบความรู้ ใบงาน พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์20 โครงงาน 92หน้า หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-)

4. โครงงานคณิตศาสตร์(ประถม-มัธยม) บูรณาการได้ทฤษฎีคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงานและขั้นตอนประดิษฐ์16โครงงาน86 หน้า หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมไฟล์pdfชุดละ360.-)

5. โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects(ประถม-มัธยม) นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงานครบกระบวนการ มีเนื้อหาภาษา และขั้นตอนประดิษฐ์ 2ภาษา ตอนที่1 จำนวน15โครงงาน และตอนที่2 จำนวน10โครงงาน 90 หน้า หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-)

6. โครงงานศิลปศึกษา(ประถม-มัธยม) บูรณาการทฤษฎีศิลป์ นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงาน พร้อมใบงาน ใบความรู้ และขั้นตอนประดิษฐ์30 โครงงาน 116 หน้า หนังสือเล่มละ 260.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-)

7. คิดโครงงานเด็กเล็ก. (อนุบาล) บูรณาการวิทย์-คณิต-ภาษา-พัฒนาร่างกาย-พัฒนาสมอง นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงาน พร้อมใบงาน และขั้นตอนประดิษฐ์แบบละเอียด จำนวน 21 โครงงาน 86 หน้า หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดและpdfชุดละ300.-)

สอบถาม/สั่งซื้อได้4ช่องทางนี้?
2. #ไลน์ LINE ID : khunnai.benyapha
3. #โทร 08-1647-7076
4. #สั่งผ่าน ร้านค้าที่จว.ของท่าน

คลิกที่นี่ดูเพิ่มรายการสื่อเสริมการเรียน ปี2023-24

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น