Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสู่การทำโครงงาน พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม ขั้นตอนทำโครงงาน พร้อมการประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย

หนังสือคิดโครงงานเด็กเล็ก

นำเสนอ รายงานการทำโครงงานปฐมวัยครบกระบวนการ  21 เรื่อง พร้อมตัวอย่างใบงาน

ผู้แต่ง เบญญาภา โสภณ

รุปเล่ม ขนาด 20.50X27.50 ซม. จำนวน86 หน้า เนื้อในพิมพ์สีเดียวกระดาษปอนด์80แกรม ปกสี่สีกระดาษอาร์ตการ์ด210แกรม

ราคา เล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดและpdf ชุดละ300.-)

สอบถามและสั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha

 

kid01kid02

ตัวอย่างชิ้นงาน จากเล่มนี้

 

 

ดเพิ่มเติม   คู่มือและสื่อจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

CV-Pro-Sience-237x300  

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …