Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสู่การทำโครงงาน พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม ขั้นตอนทำโครงงาน พร้อมการประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย

หนังสือคิดโครงงานเด็กเล็ก

นำเสนอ รายงานการทำโครงงานปฐมวัยครบกวนการ 21 เรื่อง

ผู้แต่ง เบญญาภา โสภณ

รุปเล่ม ขนาด 20.50X27.50 ซม. จำนวน86 หน้า เนื้อในพิมพ์สีเดียวกระดาษปอนด์80แกรม ปกสี่สีกระดาษอาร์ตการ์ด210แกรม

ราคา เล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดและpdf ชุดละ280.-)

สอบถามและสั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha

 

kid01kid02

 

ดเพิ่มเติม   คู่มือและสื่อจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

CV-Pro-Sience-237x300  

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ใช้กิจกรรมการเขียนอิสระฝึกทักษะการนำตนเองให้เด็กได้อย่างไร?

การทำงานเป็นระบบ  จำเป็นต้องใช้สมองในการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนควรได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและหลากหลายให้คิดเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และนำตนเองได้เพื่อก้าวเผชิญกับโลกในชีวิตจริง การเรียนรู้การนำตนเอง (self-directed learning) เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากความสนใจที่ได้รับการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน โดยลงมือคิด-วางแผน-ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จ จนสามารถนำตนเองไปได้ตลอดชีวิต กับทั้งสามารถเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย …