Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสู่การทำโครงงานสะเต็มศึกษา-ปฐมวัย พร้อม ใบงาน ใบกิจกรรมและขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลายครบขั้นตอน..มาดูกัน

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย

Cucumber-Growing-2-542x292

ที่มาของภาพ : http://smartyplants.com.au/

 

ชื่อโครงงานรถแข่งแตงกวา

ที่มา  หนังสือคิดโครงงานเด็กเล็ก 

kid012

kid013

kid01

kid02

kid014

kid011

ที่มา หนังสือคิดโครงงานเด็กเล็ก 

ตัวอย่างใบกิจกรรม

 

ดูเพิ่มเติม   คู่มือและสื่อจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

 

CV-KID_ Projects-3 CV-Pro-Sience-237x300  

 

About Benyapha Sophon

Check Also

สถาปัตยกรรมจำลองรังผึ้ง

มาบูรณาการแบบสะเต็มศึกษากันเลย  Related