วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก

หนังสือเล่มเล็ก..ทำไว้ใช้เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวหรือนำเสนอข้อมูล/เรื่องราว รูปภาพได้หลากหลาย..แต่แบบง่ายๆมาดู3แบบนี้เลย>>

วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก

I-Love-You-Books-BABBLE-DABBLE-DO-open-heart-hero

 

แบบที่1 หนังสือพับแบบพัด (accordion)

ที่มาของภาพ http://cat dog card

mini_book_colors_fa_lg

 

Cat Dog Book_DSC_7783 Cat Dog Book_DSC_7788

Cat Dog Book_DSC_7794 Cat Dog Book_DSC_7799

 

แบบที่2 หนังสือภาพปกแข็ง

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

เป็นแบบที่ทำหนังสือทั่วไปโดยเตรียมกระดาษขนาดเท่ากันมาพับครึ่ง นำด้านหลังมาติดกันเป็นคู่ๆ ระวังให้กระดาษแนบกันเป็นสันหนังสือที่แข็งแรงและสวยงาม ส่วนปกเตรียมไว้ต่างหาก เมื่อเข้าคู่หน้าครบแล้วนำมาปกมาสวม/ครอบสันหนังสือ และติดกาวแล้วใช้ตัวหนีบหนีบไว้จนกาวแห้งดีแล้ว (ให้จัดเตรียมเนื้อหาและรูปภาพที่ต้องการนำเสนอไว้ก่อน)

Mini Book Tutorial export

 

แบบที่3 หนังสือ8หน้า

ที่มาของภาพ  http://Indulgy.com

เริ่มจากจัดวางเนื้อหา ดังตัวอย่าง

mini book

การตัดและพับเป็นรูปเล่ม

minibookstar

 

ดูเพิ่มเติม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้หลักสูตร2551 ที่เน้นการพัฒนาสมอง

แนะนำหนังสือออกใหม่ คลิกดูตย. โครงงานศิลปศึกษา   โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง