Home | BEN Books n CDs | โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

โครงงานภาษาอังกฤษ 

Creative English Projects ฉบับ2ภาษา (9-18ปี)

ผู้เขียน : เบญญาภา โสภณและเฟเบียน ไวส์

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 86 หน้า(สี่สี4หน้าและขาวดำ82หน้า)

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลงานดำเนินการ

ราคา : 195 .-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/pg/benpublish/photos/?tab=album&album_id=995351610481027

สารบัญและคำนำ

หน้า9

สรุปโครงงาน ทักษะที่ได้และชิ้นงานในแต่ละโครงงาน

หน้า5

หน้า6

หน้า7

หน้า8

ตัวอย่างเนื้อหาแต่ละโครงงาน เป็นรายงานการทำโครงงานครบทุกหัวข้อ บรรยายเป็นไทย-อังกฤษ

หน้า1 หน้า2

มีต่อ


ดูเพิ่ม สื่อภาษาอังกฤษ

About admin

Check Also

9เล่มนี้จัดไป ..ฝึกทักษะภาษาไทยป.๑-ม.๓ เข้ม/สนุกด้วยเนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยอธิบายละเอียด

เรียนภาษาไทยให้สนุกและท้าทายการคิดด้วยกิจกรรมหลากหลาย  ..กับชุดเสริมทักษะที่เข้มข้นด้วย ตัวชี้วัด-เนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลย ป.1-6 (6ชั้น6เล่ม) ม.1-3 (3เล่ม) คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและหน้าตัวอย่างเนื้อหา 1.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.1 ตามตัวชี้วัด8เรื่อง 55 กิจกรรมพร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 120.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ220.-) …