โครงงานคณิตศาสตร์

เมื่อเด็กๆได้ลงมือปฎิบัติทำโครงงาน..การคิดวางแผนกระบวนการและการคิดคำนวณจึงไม่ใช่เรื่องยาก และยิ่งได้ทำงานประดิษฐ์ก็จะได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงสุดคือการคิดสร้างสรรค์ไปด้วย จนสำเร็จได้ชิ้นงาน และสามารถสื่อสารนำเสนอได้ซึ่งเป็นทักษะพึงประสงค์ในศตวรรษที่21

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยม

CV-Math-Project

ผู้เขียน : ดอกเตอร์แมทธิวและคณะ

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 86 หน้า(สี่สี4หน้าและขาวดำ82หน้า)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานคณิตศาสตร์จำนวน 16 โครงงาน 42ชิ้นงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการขยายผลไปสู่่ชิ้นงานประดิษฐ์ที่หลากหลายเพิ่มเติม

ราคา : 180 .-

การสั่งซื้อ : ได้4ช่องทางนี้?

1. #ส่งข้อความ เพจ https://www.facebook.com/benpublish

2. #ไลน์ LINE ID : khunnai.benyapha
3. #โทร 08-1647-7076
4. #สั่งผ่าน ร้านค้าที่จว.ของท่าน

สารบัญและคำนำ

1004558_986540304695491_4516150155709214685_n

ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อรายงานการทำโครงงาน

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

About admin

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น