Home | BEN Books n CDs | สื่อเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

สื่อเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

 

มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-6477076

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่ 108 กิจกรรมภาษาอังกฤษ และ เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่ คิดโครงงานภาษาอังกฤษ และ  Creative English Projects

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่ Fun&Easy ReadinThinking English เก่งอังกฤษคิดให้ไว Riddles for reading

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่แบบทดสอบอังกฤษ ป1-3 และ ป4-6

ดูตัวอย่างเนื้อหารายงานวิจัยคลิก ที่นี่

 

ตย.เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก คลิก ที่นี่

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานศิลปศึกษา ART Projects

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหาที่เว็บนี้ได้เลย ** มาแล้ว**หนังสือใหม่ล่าสุด ! จุใจกับรายงานการทำโครงงานศิลปศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวน 30 โครงงาน พร้อมด้วยตัวอย่างใบความรู้และใบงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางทัศนศิลป์ Related