Home | BEN Books n CDs | Fun & Easy Reading

Fun & Easy Reading

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษป1-3นำเสนอแบบฝึก เกมภาษา เกมBBL สำหรับเรียนรู้การออกเสียง คำศัพท์พื้นฐานและภาษาสื่อสารง่ายๆ พร้อมเฉลย เล่มละ 100.-

Fun & Easy Reading

 

fun000-1

ผู้เขียน : อ.เบญญาภา โสภณ

รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน64 หน้า(สีเดียวขาวดำ)

สำหรับ : ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ หรือป1-3

เนื้อหา : นำเสนอเกมภาษา แบบฝึกทักษะและเกมฝึกคิด เพื่อฝึกออกเสียงพยัญชนะ เสียงประสมสระ ฝึกคำศัพท์พื้นฐานและประโยขคสื่อสารอย่างง่ายๆ ..มีเฉลยโดยละเอียด

ราคา :100.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม สื่อภาษาอังกฤษ

คำนำและสารบัญ

fun01-1 fun02

ตัวอย่างเนื้อหา

fun03 fun04

fun05

fun061

ดูเพิ่มเติม รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …