Home | BEN Books n CDs | Fun & Easy Reading

Fun & Easy Reading

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษป1-3นำเสนอแบบฝึก เกมภาษา เกมBBL สำหรับเรียนรู้การออกเสียง คำศัพท์พื้นฐานและภาษาสื่อสารง่ายๆ พร้อมเฉลย เล่มละ 100.-

Fun & Easy Reading

 

fun000-1

ผู้เขียน : อ.เบญญาภา โสภณ

รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน64 หน้า(สีเดียวขาวดำ)

สำหรับ : ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ หรือป1-3

เนื้อหา : นำเสนอเกมภาษา แบบฝึกทักษะและเกมฝึกคิด เพื่อฝึกออกเสียงพยัญชนะ เสียงประสมสระ ฝึกคำศัพท์พื้นฐานและประโยขคสื่อสารอย่างง่ายๆ ..มีเฉลยโดยละเอียด

ราคา :100.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม สื่อภาษาอังกฤษ

คำนำและสารบัญ

fun01-1 fun02

ตัวอย่างเนื้อหา

fun03 fun04

fun05

fun061

ดูเพิ่มเติม รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.6

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน110หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป …