งานตัดกระดาษเป็นเครื่องแขวน

ไม่ยาก..งานตัดกระดาษ Kirigami ของญี่ปุ่นกับงานตัดกระดาษที่เป็นภูมิปัญญาไทย พวงมโหตร #เครื่องแขวนโบราณ เราทำได้!!!

งานตัดกระดาษเป็นเครื่องแขวน

เครื่องแขวนประดับตกแต่งในงานมงคลต่างๆของไทยเราเรียกว่า พวงมโหตร ซึ่งใช้ศิลปะการตัดกระดาษพับเหมือนกับของญี่ปุ่นที่เรียกว่า Kirigami

kiri mobile1-1

ที่มาของภาพ : http://origami resource center.com

 

ลองมาดูวิธีตัดอย่างง่ายๆต่อไปนี้

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษแก้ว (กระดาษสำหรับงานประดิษฐ์) กรรไกร ดินสอ และเชือกทำด้วยฝ้ายสีขาว

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

kiri 1-3

kiri 1-5

kiri1-6

kiri mobile1-2

ที่มาของภาพ : http://origami resource center.com

 

ดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรม-แบบฝึก-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง