สื่อเสริมหลักสูตรภาษาไทย..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-6477076

หนังสือใหม่

กิจกรรมเสิรมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ม.๑-๓ เล่ม๑-๒-๓ ครบม.ต้น ดูสารบัญและตัวอย่าง ที่นี่ www.benpublishing.net/2019/06/08/thai-activities-m-1-3/

 

คลิกที่นี่ดูตัวอย่างเนื้อหาPISA

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหา ป1  ป2  ป3  ป4  ป5  ป6

คลิกที่นี่ดูตัวอย่างเนื้อหา หนูเก่งไทย หนูอ่านเก่ง นูอยากเป็นนักเขียน

ราคาปริศนาคำทายอ่านไวคิดไวเล่มละ65.-นิทานสระพาสนุก155.-เกมสำนวนสุภาษิตคำพังเพย155.-ภาษาพาสุข120.-

ราคาแนวคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทยเล่มละ175.-คิดโครงงานภาษาไทยเล่มละ180.-

ราคาระดับประถมเล่มละ195.- มัธยมเล่มละ220.-

ดูตัวอย่างเนื้อหาแบบทดสอบภาษาไทยป1-6 ได้ ที่นี่

สนใจเนื้อหาซีดีรายงานการวิจัย ติดต่อ In Box เพจ https://www.facebook.com/benpublish/

คลิกที่นี่ดูราคาหนังสือ-ซีดีทุกรายการ

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น