Home | BEN Books n CDs | วิธีแจกลูกคำ

วิธีแจกลูกคำ

รู้หรือไม่?..วิธีแจกลูกคำภาษาไทยมี4แบบ

การหัดอ่านภาษาไทย

สำหรับเด็กเริ่มหัดอ่านภาษาไทยนั้น การสะกดคำ การแจกลูกและการอ่านเป็นคำได้นั้นจะส่งเสริมให้เด็กสามารถอ่านคล่อง-เขียนคล่อง โดยมีหลักเกณฑ์ทางภาษาที่ถูกต้องดังนี้

10945118_1035843923096719_1009513529_n

10952200_1035844136430031_1365389067_n    10943893_1035844249763353_627168547_n

ที่มาภาพ : กิจกรรมเสริมทักษะ หลักการใช้ภาษาไทย ป.1

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมทักษะ เกมภาษา โครงงานและวิจัยฯภาษาไทย

About Benyapha Sophon

Check Also

ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า …