Interactive activities & games

Interactive  activities & games สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ..เมื่อเด็กเบี่อการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ มาทำกิจกรรมที่ท้าทายกันดีกว่า..ให้เด็กได้ลงมือปฏิบ้ติและได้เคลื่อนไหวมีปฎิสัมพันธ์ตลอดกระบวนการเรียนรู้ มีตัวอย่างน่าสนใจที่เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรม Interactive  activities & games  >

เพียเจต์ (Piaget) กล่าว “สติปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน..เมื่อเด็กได้เคลื่อนไหวสมองก็จะทำงานไปพร้อมกัน”

Interactive  activities & games

Interactive  activities & games เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เด็กจะได้ลงมือปฏิบ้ติและได้เคลื่อนไหวมีปฎิสัมพันธ์ตลอดกระบวนการเรียนรู้ มีตัวอย่างที่น่าสนใจเช่น

 

ตัวอย่างที่1. Interactive vocabulary activities & games

 • นำคำศัพท์พื้นฐานที่แบ่งเป็นหมวดหมู่มาบูรณาการว่าเกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในบริบทต่างๆ
 • แล้วนำเสนอเป็นหมวดเช่น flowers ก็คัดคำที่เป็นชื่อดอกไม้ใกล้ๆตัว/ทั่วไปมานำเสนอ ซึ่งอาจทำเป็นสมุดภาพ หนังสือเล่มเล็ก บัตรภาพ บัตรคำ หรือเกมการ์ด เป็นต้น

interactive activities

ที่มาของภาพ : http://TeachersPayTeachers

ตัวอย่างที่2.  Irregular plural noun foldables

 • ทบทวนและรวบรวมคำนามพหูพจน์เอกพจน์ที่เมื่อใช้เป็นพหูพจน์จะจัดอยู่ในกลุ่ม Irregular plural nouns มา
 • ตัดกระดาษสีเพื่อทำบัตรคำไว้ขนาดประมาณ  4×10นิ้ว เขียนคำนามเอกพจน์ไว้1คำโดยเผื่อที่ว่างท้ายแล้วพับเข้ามาประมาณ3นิ้ว(ลองวัดดูก่อน/ขึ้นกับแต่ละคำศัพท์)ทับคำที่เขียนไว้
 • แล้วเขียนสระกับตัวสะกดที่เปลี่ยนไปเมื่อเป็นพหูพจน์ไว้ด้านบน ลองพ้บเล่นดู

pluralที่มาของภาพ : http://5thgraderocks5thgraderules.blogspot.com

ข้อมูลจาก : โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

ตัวอย่างที่3.My grammar flip book/step book

 • ทบทวนเรื่อง Parts of speech หรือ grammar เรื่องที่ต้องการนำเสนอ มาสรุปเป็นหัวข้อหรือชื่อเรื่องแต่ละเรื่องจะนำเสนอบนกระดาษละสี
 • ตัดกระดาษให้มีหน้ากว้างเท่ากัน แต่ความสูงจะสูงแตกต่างกันตามลำดับเพื่อนำมาซ้อนกันจะเห็นเหลื่อมกันเป็นสีๆ ส่วนที่เหลื่อมกันนั้นมีพื้นที่สำหรับเขียนหัวข้อหรือชื่อเรื่องของไวยากรณ์
 • เขียนหรือพิมพ์หัวข้อหรือชื่อเรื่องลงไปบนกระดาษแต่ละสี
 • เขียนสรุปเนื้อหาด้านหลังกระดาษแต่ละสีให้ตรงกับหัวข้อหรือชื่อเรื่อง
 • นำมาซ้อนกันให้ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว เย็บหรือติดหมุดด้านบน แล้วลองพลิกดู

 

 

 • parts
 • Parts-of-Speech-Flipbook-11
 • Parts-of-Speech-Flipbook2

ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com

 

แนะนำสื่อเกมและกิจกรรม โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง