หนังสือเล่มเล็กEmotions:เด็กรู้จักอารมณ์ของตนและผู้อื่นก็จะมีความสุขในการเรียนรู้/อยู่ร่วมกัน

หนังสือเล่มเล็ก Emotions–ทำง่ายๆ น่ารักสำหรับจัดกิจกรรมดีๆ ลองนำมาบูรณาการ

มาทำเป็นหนังสือเล่มเล็กแบบมีด้ามจับ

ตัวอย่างกิจกรรมเรื่อง Emotions/Feelings

ที่มาของภาพ และปริ้นต์ใบงานได้ที่ : http://kerriwaller.com/feelings-worksheets-for-kids/http://kerriwaller.com/feelings-worksheets-for-kids/

คลิกที่นี่ดูสื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ปี2019

คลิกที่นี่ดูข้อมูลสื่อกิจกรรม-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา 

โครงงานศิลปศึกษา

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง