วิธีทำสื่อ3Dเรื่อง วงจรชีวิตกบ

เพิ่มมิติของสื่อเพื่อจูงใจผู้เรียนกับช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น–มาทำสื่อ3Dเรื่อง วงจรชีวิตกบกัน

 

วิธีทำสื่อ3Dเรื่อง วงจรชีวิตกบ

frog4-1

ทีมาของภาพ : https://www.teacherspayteachers.com/Product/Frog-Life-Cycle-414250

 

frog2

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

frog3

frog4

 

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูรายการสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

ดูเพิ่ม

สื่อวิทยาศาสตร์อื่นๆ

สื่อปฐมวัย

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>>