วิธีทำปลาโต้คลื่น

เพิ่มมิติการนำเสนอ..ปลาโต้คลื่นจากเศษกระดาษสี มีวิธีทำโดยละเอียด..ลงมือเลย>

 

วิธีทำปลาโต้คลื่น%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2013/03/sea-collage/

วัสดุอปุกรณ์และวิธีทำ

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b21

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b22

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b23

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยฯปฐมวัย

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง