Home | สื่อหนังสือและซีดีของฺBEN | สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับจัดประสบการณ์ปฐมวัย

สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับจัดประสบการณ์ปฐมวัย

มีคู่มือจัดประสบการณ์-กิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-6477076

คลิกดูตัวอย่างเนื้อ เกมและกิจกรรมการเล่น คิดโครงงานเด็กเล็ก เทคนิคการประดิษฐ์สื่อฯ พับมหาสนุก

ใบงานปฐมวัย

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหา ใบงานปฐมวัย ใบงานฝึกคิดพื้นฐาน ใบงานระบายสี

คลิกดูตัวอย่าง เนื้อหา วิจัย

 

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

การบริหารโรงเรียนและบริหารตนเอง

นำเสนอนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยกลยุทธ์ที่เป็นผลงานระดับ Best Practices และบนฐานการวิจัยครอบคลุมด้านการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนา การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียน และระบบธุรการ Related