Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 22)

สื่อการสอนอื่นๆ

มาสานตะกร้าน้อยจากกระป๋องน้ำอัดลมกัน

สานง่ายมากและใช้วัสดุแค่กระป๋องน้ำอัดลมไม่ใช้แล้ว ถุงก๊อบแก๊บสีสดใสและกรรไกร ..มาดูกันว่าทำอย่างไร

Read More »