มาทำลูกบอลดอกไม้สวยๆกัน

ใช้ลูกบอลโฟม กระดาษสี เข็มหมุดและกรรไกร..ได้ตกแต่งงาน/สถานที่ให้จะแหร่มๆๆๆ

มาทำลูกบอลดอกไม้สวยๆกัน

14127542446728961

ที่มาของภาพ http://imgfave.com/collection/234357/Cool-Crafts

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ ลูกบอลโฟม กระดาษสี เข็มหมุดและกรรไกร

 

1412754244672896

ดูเพิ่ม

 โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง