มาสานตะกร้าน้อยจากกระป๋องน้ำอัดลมกัน

สานง่ายมากและใช้วัสดุแค่กระป๋องน้ำอัดลมไม่ใช้แล้ว ถุงก๊อบแก๊บสีสดใสและกรรไกร ..มาดูกันว่าทำอย่างไร

มาสานตะกร้าน้อยจากกระป๋องน้ำอัดลมกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

baskets-300x300

basket22

basket23

basket24

basket25

basket27

basket28

ที่มาของภาพ http://www.ilovepaperbeads.com/blog/recycled-crafts-soda-can-basket/

แนะนำหนังสืออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม โครงงาน วิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง