มาทำกล่องใส่ดินสอ-ปากกากัน

ฉลาดคิดรีไซเคิล เตรียมขวดน้ำ(ที่เนื้อพลาสติกเป็นสี) จำนวน2ขวดเพื่อทำกล่องใส่ดินสอ-ปากกา1กล่อง ซิป เหล็กปลายแหลมและด้ายอย่างหนา..แล้วทำตามนี้เลย

มาทำกล่องใส่ดินสอ-ปากกากัน

pencil-case1

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/386676317988390725/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

คลิกดู โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

สื่อหนังสือและซีดีของฺ Ben Publishing Co.,Ltd.

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง