มาทำการ์ดป๊อปอัพสำหรับวันคริสต์มาสกัน

มีวิธีทำละเอียด พร้อมแบบสำเร็จ

มาทำการ์ดป๊อปอัพสำหรับวันคริสต์มาสกัน

christ1-1

ที่มาของภาพ http://WonderfulDIY

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ปริ้นต์แบบสำเร็จ ที่นี่

christ1

ชมคลิปวิธีทำ

ดุข้อมูล สื่อกิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยแยกตามกลุ่มสาระฯ

หนังสือออกใหม่  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ม.๑-๓ เล่ม๑-๓ ครบตัวชี้วัดม.ต้น

www.benpublishing.net/2019/06/08/thai-activities-m-1-3/

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง